01/01/0001 00:00 AST


Ticker Price Volume
SARCO 42.30 227,758
SISCO 12.38 266,335
DIB 5.01 2,496,933